Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM W KOSOROWICACH Z DNIA 27.06.2018

PDFSIWZ Kosorowice.pdf

PDFZałącznik nr 1 Przedmiar robót.pdf

PDFZałącznik nr 2 Specyfikacja Taechniczna Wykonania i Odbioru Robót (1).pdf

PDFPrzekrój dachu.pdf

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML